İş Sağlığı Politikamız

Önce Emniyet

Firmamızın kaliteli ve verimli çalışabilmesi ancak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında yapılabileceği bilincinde İSG kültürü benimsenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız
  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere riayet etmek,
     
  • Faaliyetler esnasında iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyumu sağlayarak sürekli iyileştirme sağlamak,
     
  • İş kazalarını önleyici tedbirleri tam olarak belirleyerek iş kazalarının minimum seviyede olmasına öncelik vermek,
     
  • Firma çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.
Elektrakom Enerji